Anđelka Mihajlov

“Naša sadašnjost je najbliža konstataciji „da skoro ništa ne menjamo“, jer ne ispunjavanjavamo dosad planirane obaveze u energetskom sektoru i sporo teku promene u sektoru otpada (čvrst otpad, otpadne vode). Ako nastavimo praksu „skoro ništa ne menjati“ mi ćemo se po emisijama gasova sa efektom staklene bašte 2020. godine približiti stanju iz 1990. godine.”

REGISTRACIJA | PRIJAVA
Razvoj zelenog društva put u održivu budućnost
Evropa i klimatske promene
Fusce nec elit faucibus, bibendum enima?
Fusce nec elit faucibus, bibendum enima?
Fusce nec elit faucibus, bibendum enima?
NETWORK

“Najveći problem se vidi u nedovoljnoj i neadekvantoj implementaciji postojećih zakona.”
Nataša Žugić - Drakulić

“Klimatske promene i druge pretnje po opstanak živog sveta u fokusu interesa i brige javnosti.”
Hristina Stevanović - Čarapina

“U programu Eko-škole u Srbiji brojimo 54 vaspitno obrazovne institucije”
Aleksandra Mladenović

“Naša sadašnjost je najbliža konstataciji: ...da, skoro, ništa ne menjamo”
Anđelka Mihajlov